Numerownie rodziałów

Jest kilka predefiniowanych typów numerowania:

żaden - tytuły rodziałów i podrozdziałów nie są w żaden sposób formatwane, użyj go jeśli chcesz zdefiniować specjalny styl numerowania.
Na przykład litery: w tytule rozdziału typu
"A Pierwszy rozdział",
"A.1 Jakiś podrozdział",...

Liczby - rozdziały i podrozdziały są numerowane (1, 1.1, 1.2, 2, ...)

Wypunktowanie - podrozdziały sa wcięte i wyświetlane ze znakami wypunktowania.

Wcięty - podrozdziały są wcięte.

Spis wszystkich plików pomocy
Show this help in language: English