Zarządzanie poprawkami

Jeśli student może robić poprawki, nauczyciel może wybrać jako ocenę końcową średnią z wszystkich prób lub najlepszy wynik.

Opcja ta może być zmieniona w dowolnym momencie.

Spis wszystkich plików pomocy
Show this help in language: English