Korzystanie z Wiki


Wiki to platforma do wspólnej pracy nad projektami. Zasady jej działania są proste.

 • Tekst jest pisany i zapisywany.
 • Póxniej każdy może ten tekst przeczytać. Jeśli osoba ta chce wprowadzić jakiś zmiany, coś dodać, może wybrać 'Edytuj' i to zrobić.
 • Po zapisaniu zmian, nowa wersja jest dostępna dla wszystkich.


Z wiki jest również możliwe dodanie nowej strony lub linku do istniejącej już strony.

 • Link jest tworzony za pomocą WikiWord. Jest to jedno słowo zawierające przynajmniej dwie wielkie litery. Jeśli strona z taka nazwą już istnieje, zostanie automatycznie zlinkowana, jeśli nie, zostanie wyświetlony znak zapytania.
 • Kliknięcie na ten znak zapytania otworzy nową, pustą stronę o nazwie klikniętego WikiWord gotową do edycji.Formatowanie Wiki

Paragrafy

 • oddzielaj paragrafy pustymi liniami (tzw. podwójna interlinia)
 • uzyj trzech znaków procentu %%% aby wymusić koniec linii
 • jeśli przygotowałeś tekst ze spacjami i tabulatorami, powstaną odpowiednie wcięcia

!! Nagłowki

 • wstaw znak wykrzyknika ! na początku linii aby stworzyć mały nagłowek
 • !! dla średniego
 • !!! dla dużych nagłówków

Styl tekstu

 • jeśli chcesz wyróżnić tekst, wstaw go pomiędzy dwa apostrofy '', co zwykle daje kursywę.
 • tekst staje się pogrubiony za pomocą dwóch podkreśleń _ _ (lub gwiazdek **)
 • aby stworzyć duży tekst, wstaw go pomiędzy znaki ##
 • możesz też uzyskać mniejszy tekst używając wstawiając go pomiędzy ľ ľ
 • tekst zapisany czcionką maszynową uzyskasz wstawiając go pomiędzy znaku równa się = =

Listy

 • zacznij listę gwiazdką * aby rozpocząc listę
 • użyj # aby lista była numerowana
  1. możesz tworzyć listy zagnieżdżone
  2. listy zagnieżdżone powstają po dodaniu kolejnej gwiazdki * lub znaku #

Linki

 • wystarczy wstawić WikiWord aby stworzyć link
 • wstaw tekst pomiędzy [kwadratowe nawiasy] aby stworzyć link w ramach WikiWikiWeb, który nie składa się z WikiWord
 • każdy poprawny adres (zaczynający się od http://), jak http://www.cneb.pl/ w treści stanie się klikalny automagicznie.
 • wstaw adres www lub WikiWord w kwadratowe nawiasy aby przypisać do linku tytuł za pomocą znaków cudzysłowia lub |
  • [tytuł | http://cneb.pl]
  • [WikiWord "tytuł"] lub ["tytuł" WikiLink]
 • jeśli nie chcesz WikiWord lub adresu http:// (lub [czegokolwiek] w kwadratowych nawiasach) aby stał się linkiem po prostu poprzedź go wykrzyknikiem lub tyldą
  • !BezLinku, ~BezLinku
  • ![bez linku], !http://bezlinku.org/

Tabele za pomocą |

| po prostu wstaw treść | pomiędzy znak | pionowej kreski |
| aby stworzyć | tabelę |
| przeglądarki | zwykle opuszczają | brakujące komórki |

Zawsze wstaw pustą linię przed i po tabeli, aby znalazła się w osobnym paragrafie.

Obrazki

 • aby zamieścić obrazek, wstaw adres http:// pomiędzy kwadratowe nawiasy, np. [http://www.cneb.pl/_img/biznes.jpg]
 • możesz też uzyć narzędzia do przesyłania obrazów.

Więcej informacji

Wiki ma więcej możliwości. Sprawdź Stronę Domową Erfurt Wiki aby uzyskać więcej informacji.

Spis wszystkich plików pomocy
Show this help in language: English